Drukuj

1 czerwca 2017r. otrzymaliśmy kolejną bo już drugą z kolei nagrodę DIAMENT FORBESA

Odsłony: 2705

1 czerwca 2017r.  otrzymaliśmy kolejną bo już drugą z kolei nagrodę DIAMENT FORBESA – 10 miejsce w woj. warm.-maz. wśród najlepszych firm o poziomie przychodów do 50 mln zł. Wyróżnienie w imieniu zarządu spółki odebrała Anna Andrzejewska.

W dziesiątej edycji Diamentów redakcja miesięcznika „Forbes” we współpracy z firmą Bisnode Polska opracowała zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w naszym kraju. Analitycy i eksperci wyceniali firmy, stosując metodę szwajcarską. Łączy ona metodę majątkową oraz dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunkturalne. Firmy, które dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski. Połączenie tych obu metod rekompensuje te ułomności. Know-how, jeśli jest wartościowe, wpływa na zyskowność albo – w przypadku firm inwestujących – na wzrost majątku. Wartość przedsiębiorstw (W) jest średnią ważoną wartości ich majątku (Wm) i wartości dochodowej (Wd) według wzoru: śW = (Wm + 2Wd)/3. Majątek wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej jego wartości likwidacyjnej oraz wartości księgowej netto spółki, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu firmy pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to z kolei średnia zysków z lat 2013–2015. Wycena wartości nie uwzględnia wartości marek i dotyczy końca 2015 roku.