logo gazela diamenty forbes

Głównym profilem działalności jest produkcja opakowań kartonowych z nadrukiem wielobarwnym dla przemysłu meblarskiego, oświetleniowego, agd, spożywczego. Produkujemy również różnego rodzaju profile ze styropianu, które służą między innymi jako zabezpieczenie pakowanych przedmiotów. Spółka posiada  dział druku offsetowego oraz druku cyfrowego.  Zajmuje się również handlem artykułami poligraficznymi – farby, chemia poligraficzna, papiery do druku. (Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania)

2010>

Projekt był realizowany w oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie z dotacji unijnych, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa. Na następne lata przygotowano kolejną inwestycję, dalszą rozbudowę przedsiębiorstwa oraz doposażanie w nowe maszyny do produkcji opakowań.